Wielki Maraton Czytelniczy 2023/2024

Szanowni Państwo,
już 4 września rozpoczniemy trzynastą edycję Wielkiego Maratonu Czytelniczego „W lustrze książki”.

 

Miło nam poinformować, że Patronaty Honorowe nad konkursem sprawują Pomorski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Gdańska. Oczekujemy jeszcze na decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią regulaminu, gdyż nastąpiły w nim istotne zmiany.

 

Uwaga! Zgłoszenia szkół będą przyjmowane od 4 września na adresy:

spotkacienowychprzyjaciol@wbpg.org.pl (klasy II-III);

maratonczytelniczy4-6@zss1.edu.gdansk.pl (IV-VI);

WMCwlustrzeksiazki@polanki11.edu.pl (VII-VIII);

WMCnaliterackimszlaku@polanki11.edu.pl (szkoły ponadpodstawowe)

 

Jeśli jedna osoba pełni funkcję Szkolnego Opiekuna WMC na różnych poziomach, prosimy o zaznaczenie tego w mailowej informacji zgłoszeniowej.

 

Przykład:
Temat wiadomości: Szkoła Podstawowa nr XX w XXXXX
Treść wiadomości: Zgłaszam Szkołę Podstawową nr XX w XXXXX (numer, miejscowość)
Opiekun grupy: imię i nazwisko + adres mailowy, który będzie w aplikacji
Grupy: np. Spotkacie nowych przyjaciół, Czytanie rozwija, W lustrze książki (jedna, dwie lub trzy).
Jeśli dana osoba pełni funkcję Szkolnego Opiekuna WMC na jednym poziomie, to zgłoszenie kieruje do właściwego Koordynatora Ogólnopolskiego.

                                                                                                                 Organizatorzy

 

Załączniki:

  1. Regulamin Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2023/2024
  2. Instrukcja obsługi aplikacji
  3. Zgoda na przetwarzanie danych