Hanna Sempka
dyrektor
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki (wczesna edukacja) oraz studiów podyplomowych w zakresie animacji współpracy środowiskowej Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka menedżerskich studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty Politechniki Gdańskiej. Certyfikowany tutor.

O mnie:

W I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku pracuję od 1990 roku - najpierw jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, lider a od 1998 roku jako dyrektor. Ogromną wagę przykładam do wspólpracy z ludźmi i tworzenia wraz z nimi wyjątkowego miejsca. Szkoła na Polankach jest dla mnie wyzwaniem pod każdym względem - pcha mnie do rozwoju, do poszukiwania nowych dróg i edukacyjnych rozwiązań. Ważne dla mnie są wartości i to w jaki sposób budują naszą społeczność. Fascynuje mnie tutoring i mediacje.
Marzena Bielewicz
terapia pedagogiczna, sztuka uczenia się, wicedyrektor
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych w zakresie nauczania zintegrowanego oraz terapii pedagogicznej. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Nasza szkoła to moja pierwsza zawodowa miłość, której jestem wierna do dziś. Współpracę z nią rozpoczęłam niedługo po studiach w 1993 roku. Prowadzę terapię pedagogiczną i sprawuję pieczę nad szeroko pojętą opieką psychologiczno - pedagogiczną. Jestem również autorką programu "Sztuka uczenia się", który realizuję od 2004 roku. Być dobrym nauczycielem, według mnie, to znaczy być takim właśnie pedagogiem, po trosze psychologiem i wychowawcą, dobrym i sprawiedliwym człowiekiem, który próbuje wejść w świat ucznia i stara się go zrozumieć. Nasza szkoła jest szkołą społeczną, czyli społecznością uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników. Bardzo się cieszę, że jestem jej częścią. Razem możemy naprawdę wiele.
Justyna Sławińska
matematyka, wicedyrektor
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka matematyki oraz studiów podyplomowych w zakresie podstaw informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Uczę matematyki od blisko 20 lat. Z dużym spokojem, cierpliwością i pasją staram się przekazywać uczniom tajniki wiedzy matematycznej oraz pokazywać, że „Matematyka jest jak nurt wody [...]. Zawiera oczywiście mnóstwo skomplikowanych teorii, ale logiczne zasady są proste. Tak samo jak woda spada z wysoka najkrótszym możliwym torem, matematyka płynie tylko jednym nurtem. Wystarczy, że się człowiek uważnie przyjrzy, a dostrzeże ten tor.” (Haruki Murakami)
Grzegorz Banaszczyk
język polski, etyka
Więcej

Wykształcenie:

Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Dlaczego zajmuję się literaturą i językiem? Literatura jest wszystkim, co w nas i wokół nas, a język jest narzędziem pozwalającym mówić o tym. W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na uniwersalne motywy i wartości we współczesnych tekstach kultury.
Joanna Beszczyńska
wychowawca świetlicy
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i studiów podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

O mnie:

Praca z dziećmi sprawia mi wiele satysfakcji, najbardziej lubię jak dziecko odwzajemnia moją pracę uśmiechem lub dobrym słowem. Wiem wówczas, że wykonuję swoją pracę dobrze. Moim zdaniem świetlica jest miejscem, gdzie dziecko może się rozwijać poprzez różne formy aktywności: fizyczną, plastyczną, jednak najbardziej poprzez swobodne zabawy.
Łukasz Bieszke
język polski, historia, WOS
Więcej

Wykształcenie:

Absolwent filologii polskiej i wiedzy o kulturze Uniwersytetu Gdańskiego oraz dziennikarstwa i nowych mediów Wyższej Szkoły Komunikacji społecznej w Gdyni.

O mnie:

Jestem nauczycielem polonistą, doktorem lingwistyki. Stawiam na zadaniowy tryb pracy i wolę gramatykę od literatury. Pasjonuję się piłką nożną.
Małgorzata Borzęcka
bibliotekarz
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studium Bibliotekarskiego w Gdańsku.

O mnie:

Podczas zajęć z biologii dbam o: realizację w sposób jasny, zindywidualizowany i zrozumiały dla każdego ucznia podstawy programowej z niewielkim rozszerzeniem (dla dociekliwych); większe rozszerzenie - na zajęciach Talenty biologiczne; rozwijanie zdolności do krytycznego myślenia, łączenia zależności przyczyna - skutek, łączenia wiedzy z różnych dziedzin (np. z chemii); rozwijanie umiejętności poznawania świata za pomocą obserwacji i prostych doświadczeń; zwracanie uwagi na praktyczne aspekty biologii, przede wszystkim w zakresie zdrowia człowieka; jasne reguły pracy na lekcji oraz oceny: każdy uczeń wie czego się uczymy, po co się tego uczymy, kiedy, z czego i w jaki sposób będą sprawdzane umiejętności; zapewnienie konsultacji każdemu uczniowi, który tego potrzebuje. Staram się, aby każdy uczeń odniósł sukces.
Aleksandra Cetnerowska
rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka historii Uniwersytetu Gdańskiego, teologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni oraz surdopedagogiki i tyflopedagogki Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Terapeuta TUS. Certyfikowany tutor.

O mnie:

W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie nawiązanie relacji. Stanowi ona podstawę do zaufania tak potrzebnego w pracy z każdym uczeniem.
Katarzyna Cichała - Kamrowska
fizyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka Technologii Ochrony Środowiska na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Dr nauk chemicznych Politechniki Gdańskiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Nauczania matematyki i fizyki Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz Edukacji i Terapii Osób ze Spektrum Autyzmu z Elementami Integracji Sensorycznej Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.

O mnie:

W pracy z młodzieżą stawiam przede wszystkim na naukę opartą na zadawaniu pytań i dociekaniu. Staram się tworzyć atmosferę, w której pomysły młodych ludzi są rozwijane i traktowane z szacunkiem. Doceniam odpowiedzialność i zaangażowanie w naukę, rozwój własnych umiejętności i wiedzy.
Małgorzata Czech
język polski
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

O mnie:

Moje życie zawodowe, od ponad 20 lat, wiąże się z językiem polskim i szeroko rozumianą edukacją. Nauka to dla mnie poszukiwanie odpowiedzi (aktywny proces, połączony z myśleniem, otwartością i ciekawym doświadczaniem). Język polski, jako przedmiot, przede wszystkim cenię za możliwość obcowania z literaturą - to ona pomaga szerzej widzieć świat, lepiej rozumieć siebie i innych.
Mirosława Czochańska
język niemiecki
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Uczę języka niemieckiego od prawie 30 lat. Poznawanie każdego nowego języka traktuję jak wielką przygodę, ponieważ poprzez znajomość języków obcych możemy lepiej zrozumieć otaczający nas świat i ludzi. Z moimi uczniami lubię śpiewać (jeśli tylko mają na to ochotę) oraz uczyć przez zabawę i za pomocą narzędzi TIK.
Beata Dettlaff
muzyka, rytmika, zajęcia artystyczne, wychowawca klasy ósmej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka teorii muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz studiów podyplomowych w zakresie sztuki. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Muzyka - to przedmiot a zarazem sztuka, która ukierunkowana jest na wspólny i solowy śpiew, grę na flecie prostym i dzwonkach, odbiór muzyki. Czego słuchać, jaką muzykę wybrać do przedstawienia? Zahaczając o historię i przedstawicieli muzyki wskazuję na proces przemian, uwrażliwiam na to, by wybierać dobrą muzykę. Zajęcia przede wszystkim służą przygotowaniu do występów w szkolnych przedstawieniach teatralnych, musicalowych. Na zajęciach staram się pobudzić w uczniach twórcze myślenie i ich kreatywność, wykorzystuję ich talenty, zamiłowania do różnej muzyki, przygotowuję do wyjścia na scenę.
Anna Dzenis - Pawelska
rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie, warsztaty psychologiczne
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka psychologii oraz studiów podyplomowych pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka studiów podyplomowych stosowanej analizy zachowania SWPS w Sopocie oraz oligofrenopedagogiki WSNS w Lublinie.

O mnie:

W pracy podchodzę indywidualnie do każdego dziecka, dostosowując do niego metody pracy tak, aby osiągnąć najlepsze efekty w jego rozwoju. Staram się, żeby zdobywało osobiste poczucie sukcesu, dzięki któremu wzrasta jego motywacja oraz chęć do dalszej nauki. Ogromną satysfakcję czerpię z osiągnięć moich uczniów, które są czasami mało dostrzegalne dla innych, a dla mnie bardzo cenne.
Angelika Filaber
psycholog, doradztwo zawodowe
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kończy studia pedagogiczne. Ukończyła szkolenie I stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenie Szkoła dla Rodziców.

O mnie:

Pracę z drugim człowiekiem opieram przede wszystkim na relacji zbudowanej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W swoich zawodowych wyzwaniach staram się podążać za osobą, jej potrzebami, a także dostrzegać i wzmacniać jej mocne strony. Dzieci jak i dorośli czerpią satysfakcję z własnych osiągnieć, dlatego oferuję im pomoc, nie poprzez rozwiązywanie ich problemów, ale wskazanie narzędzi, którymi sami mogą to zrobić.
Alicja Groth
edukacja językowa - język angielski
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń ekonomiczno - prawnych w biznesie.

O mnie:

W trakcie studiów miałam okazję wyjechać na stypendium do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiowałam na University of Wisconsin - Parkside. Przygodę z nauczaniem języka angielskiego zaczęłam zaraz po ukończeniu liceum, w którym realizowałam międzynarodowy program edukacyjny International Baccalaureate. W 2019 roku w Stanach Zjednoczonych zdobyłam uprawnienia do nauczania języka angielskiego na całym świecie. W pracy z uczniami najważniejsze są dla mnie relacje przyjacielskie, które przekładają się bardzo pozytywnie na motywację i zaangażowanie na lekcjach. Z najmłodszymi staram się utrzymywać balans pomiędzy zabawami ruchowymi, komunikacją wyłącznie w języku angielskim, a pracą własną. Duży nacisk kładę na samodzielność uczniów, aby byli w stanie swobodnie wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce.
Bogumiła Kamut
matematyka, wychowawca klasy szóstej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka cybernetyki i informatyki oraz studiów podyplomowych w zakresie matematyki i informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Na lekcjach matematyki staram się uczyć jak myśleć logicznie, krytycznie i twórczo. Dążę do tego, aby uczniowie zajmowali się matematyką nie tylko dlatego, że muszą, ale dlatego, że jest fajna, ciekawa i po prostu piękna. Aby im pomóc próbuję wielu sposobów: metody aktywizujące, praca w grupach czy metoda projektów edukacyjnych.
Magdalena Kasprzykowska
przyroda, biologia, wychowawca świetlicy
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

O mnie:

Podczas zajęć przyrody i biologii staram się zaszczepić w uczniach pasję do odkrywania otaczającego nas świata oraz w jak najprostszy sposób wyjaśnić zależności i reguły nim rządzące. W myśl zasady, że człowiek najlepiej uczy się poprzez działanie, doświadczanie i emocje, staram się prowadzić lekcje w sposób jak najbardziej angażujący uczniów w proces nauki. Jestem ogromną fanką różnorodnych metod aktywizujących i gamifikacji w edukacji.
Marta Kępowicz
wychowanie fizyczne, wychowawca klasy czwartej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka wychowania fizycznego - specjalność trener II klasy piłki siatkowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Lekcje wychowania fizycznego są dla mnie możliwością rozwijania umiejętności takich jak: współpraca, współdziałanie, organizowanie czasu wolnego, kształtowanie sprawności fizycznej, a przede wszystkim czerpaniem radości z ruchu. Mając wpływ na wychowanie dzieci chciałabym wpłynąć na ich wzajemny szacunek, a także stworzyć więź klasową, która pozwoli poczuć się bezpiecznie każdemu wychowankowi.
Nikola Korycka
edukacja wczesnoszkolna - wychowawca klasy pierwszej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki wczesnej edukacji ze specjalizacją z terapii pedagogicznej Uniwersytetu Gdańskiego.

O mnie:

Kiedy byłam 5-latką, ktoś zapytał mnie: Kim chcesz zostać w przyszłości? Bez chwili zawahania odpowiedziałam, że nauczycielem. Mogę stwierdzić, że jestem jedną z niewielu osób, które spełniły swoje marzenie z dzieciństwa. Ja i szkoła dopiero się poznajemy, jednak czuję, że będzie to wspaniała przygoda, która mnie wzywa. W pracy ważny jest dla mnie drugi człowiek i jego potrzeby, a hasłem, które przyświeca mi każdego dnia jest powiedzenie: Jak będzie nuda, to się nie uda.
Joanna Kowalczyk
język angielski, wychowawca klasy siódmej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

O mnie:

Na lekcjach języka angielskiego rozwijamy podstawowe umiejętności językowe. Uczymy się rozumienia, pisania i mówienia. W opanowaniu tych umiejętności bardzo ważną rolę ogrywa znajomość słownictwa i gramatyki, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Jednak najważniejsza w tym wszystkim jest komunikacja w języku angielskim i jej doskonalenie jest naszym głównym celem.
Ewa Kropisz
edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy piątej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki (wczesna edukacja) oraz studiów podyplomowych w zakresie aktywizujących metod nauczania Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Do szkoły trafiłam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w 1990 roku, zaraz po studiach. Nie wiedziałam, co mnie czeka, tym bardziej, że była to pierwsza placówka niepubliczna na Pomorzu. Okazało się, że znalazłam właściwe miejsce dla siebie. W pracy kieruję się miłością do ludzi i świata przyrody. Próbuję pokazać moim uczniom jak ważne jest budowanie relacji z drugim człowiekiem. Na co dzień odkrywamy razem piękno tego świata poprzez zabawę, eksperymenty, wspólne projekty oraz wycieczki. Zależy mi, aby tak przygotować każdego ucznia do dalszej edukacji, żeby z otwartą głową i dużym zaangażowaniem podejmował codzienną pracę i potrafił dzielić się radością z innymi.
Elżbieta Kwella- Ruszała
chemia
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka ochrony środowiska Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie chemii na Uniwersytecie Warszawskim.

O mnie:

Pracuję z uczniami na różnych poziomach edukacji - zarówno z uczniami szkoły podstawowej, jak również liceum. Lubię swoją pracę, lubię kontakt z uczniami, a sukcesy moich uczniów są dla mnie źródłem radości i zawodowej satysfakcji.
Aleksandra Laskowska
pedagog, rewalidacja, zajęcia współorganizujące kształcenie, WDŻ
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i ogólnoakademickiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej z socjoterapią Wyższej Szkoły Ateneum.

O mnie:

W swojej pracy podchodzę indywidualnie do każdego dziecka i dostosowuję się do jego potrzeb. Szukam kreatywnych i ciekawych rozwiązań. Prywatnie bardzo lubię grać w gry planszowe, które staram się wykorzystywać podczas prowadzenia zajęć i warsztatów.
Patrycja Lewańczyk
język angielski
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

O mnie:

Uczę języka angielskiego od ponad 10 lat. Warsztat szlifowałam pracując z uczniami na wszystkich możliwych poziomach - od przedszkolaków, przez maturzystów, aż po dorosłych przygotowujących się do egzaminów certyfikacyjnych. Zdarzało mi się również szkolić innych nauczycieli. Kiedy tylko mogę, staram się odchodzić od sztampowego powtarzania gramatyki, a lekcje wykorzystywać do omawiania aktualnych wydarzeń czy ciekawych zjawisk kulturowych i społecznych. W relacjach z uczniami najważniejszy jest dla mnie wzajemny szacunek.
Leyk Aleksandra
edukacja wczesnoszkolna - wychowawca zerówki
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Wczesnej Edukacji i Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Gdańskiego.

O mnie:

Nauka poprzez zabawę, w ruchu, rozbudzanie ciekawości światem i literaturą, jest dla mnie priorytetem w pracy z dziećmi.
Paulina Malinowska
geografia
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka przyrody i geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

O mnie:

W nauczaniu geografii stosuję metody tradycyjne oraz te nowocześniejsze (TIK). Ponadto wskazuję uczniom osoby, jak i kanały warte obserwacji, które są związane z nauczanym przeze mnie przedmiotem. Moją pasją są podróże zarówno te małe w polskie góry, jak i te duże poza granice naszego kraju.
Karolina Miller - Gontarek
język niemiecki
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi ogromną satysfakcję, a obserwacja ich codziennych postępów wynagradza trud tej pracy. Nauka przez zabawę, ciepła i pełna szacunku atmosfera, zaangażowanie i każdy najmniejszy sukces moich uczniów to motywy przewodnie moich zajęć. Staram się zrozumieć potrzeby uczniów i służę zawsze pomocą. Moim celem jest zainteresowanie uczniów językiem niemieckim i krajami niemieckojęzycznymi.
Ewa Niechwiedowicz
bibliotekarz, ogólnopolski koordynator Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla uczniów klas VII-VIII
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka filologii polskiej (kierunek: upowszechnianie kultury) Uniwersytetu Gdańskiego.

O mnie:

"Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie." /Carlos Ruiz Zafón/ Jako współtwórca i współorganizator ogólnopolskiego kuratoryjnego konkursu czytelniczego Wielki Maraton Czytelniczy zapraszam wszystkich pożeraczy książek do udziału w nim. Zawody czytelnicze trwają od września do kwietnia. „Napisz coś, o czym warto czytać, albo zrób coś, o czym warto pisać” /Benjamin Franklin/ Zachęcam również do współpracy ze szkolną gazetką STOPOLANKA. Wasze felietony, eseje, teksty literackie, artykuły polemiczne, rysunki będą się ukazywały w niej raz na miesiąc. "Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać." /Terry Pratchett/ Aby lata szkolne nie odeszły w zapomnienie, tworzymy też Kronikę Wydarzeń Szkolnych. Jeżeli chcecie utrwalić jakąś szczególną dla siebie szkolną chwilę, dajcie tylko znać, a na pewno jej nie zabraknie w kolejnym wydaniu. Czekam na Was w bibliotece szkolnej w środy (9.00-12.30) i piątki (8.00-13.30). Do zobaczenia!
Marlena Niedźwiecka
edukacja wczesnoszkolna - wychowawca klasy trzeciej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki (wczesna edukacja i wychowanie przedszkolne) Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Jestem związana ze szkołą niemal od początku jej istnienia. Ważnym aspektem w mojej pracy dydaktycznej jest rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, ich samodzielności i odpowiedzialności. Staram się, aby dzieci, z którymi pracuję konstruktywnie rozwiązywały konflikty, potrafiły nazywać i komunikować swoje potrzeby w szacunku do drugiego człowieka. 
Grzegorz Nurzyński
wychowanie fizyczne
Więcej

Wykształcenie:

Absolwent wychowania fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego. Trener Pierwszej Klasy w tenisie stołowym.

O mnie:

Oliwa, Polanki? Tu się wychowałem. Wolny czas spędzałem na podwórku, w lesie lub na treningu - takie były czasy. Pracę z dziećmi podjąłem już na drugim roku studiów prowadząc zajęcia sportowe w Klubie AZS - AWF Gdańsk z zakresu tenisa stołowego, a po ich ukończeniu rozpoczęła się moja przygoda ze szkołą. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w szkołach państwowych, społecznych oraz klubach sportowych w Polsce i w Niemczech. Do dziś współpracuję z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego. W pracy z młodzieżą na każdym etapie staram się dbać o wszechstronny rozwój, oprócz wyników doceniam ciężką pracę. Kształtowanie wyobraźni, świadomości i umiejętności samodzielnego myślenia moich uczniów jest dla mnie priorytetem.
Agnieszka Paradowska - Suska
rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka oligofrenipedagogiki i wczesnej edukacji Uniwersytetu Mazursko - Warmińskiego oraz edukacji integracyjnej i włączającej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

O mnie:

Na co dzień pracuję jako nauczyciel wspomagający uczniów z trudnościami. Moim zadaniem jest stworzenie warunków do podejmowania przez nich nowych zadań, osiągania sukcesów oraz eksponowania mocnych stron dając dzieciakom poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji. Jako nauczyciel pragnę pokazywać uczniom, w którą stronę mają patrzeć, ale nie mówić im co mają widzieć.
Małgorzata Piasek-Flaszyńska
plastyka, technika, zajęcia artystyczne
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku: Edukacja Artystyczna, oraz kierunku: Wzornictwo Przemysłowe. Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku: Grafika komputerowa.

O mnie:

Jestem z wykształcenia projektantem. Angażowanie uczniów w proces projektowy i samodzielne dochodzenie do celu zwieńczone prezentacją swojego pomysłu jest mi szczególnie bliskie. Plastyka i technika daje mi możliwość połączenia kreatywności z analitycznym myśleniem. Obserwacja codziennych postępów dzieci sprawia mi ogromną satysfakcję. Cieszy mnie każdy najmniejszy sukces moich uczniów. Potrafię zaangażować uczniów, w myśl zasady, że to co nas zaciekawi zostaje z nami na dłużej. Poza sztuką, rysunkiem i malarstwem staram się prowadzić zajęcia tak, by nauka była oparta na współpracy i wzajemnym szacunku.
Natalia Ramel-Burakiewicz
nauczyciel współorganizujący kształcenie
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka psychologii ze specjalnością neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim, studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki oraz logopedii Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku. Ukończyła m.in. III-stopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, trenera TUS, metody Kids Skills - Dam radę! w nurcie TSR.

O mnie:

W mojej pracy staram się budować atmosferę poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego poszanowania. Bazując na tych fundamentach towarzyszę dalej dziecku w odkrywaniu niepowtarzalnego potencjału, który tkwi w każdym z nas. Bo jak pisze Yamada: "Jedno jest pewne - jesteś tu. I właśnie dlatego... wszystko jest możliwe."
Agnieszka Rebejko - Nurzyńska
edukacja wczesnoszkolna - wychowawca klasy drugiej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki (wczesna edukacja) Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Ta szkoła mnie znalazła 18 lat temu i do dnia dzisiejszego się poznajemy. Uczę w klasach młodszych, a chciałam być nauczycielem od 7 roku życia. Bardzo lubię to, co robię i staram się ciągle iść do przodu. Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy, a szkoła jest dla mnie wciąż nowym wyzwaniem. Poszukuję nowych dróg i sposobów dojścia do celu i to chyba jest dla mnie najważniejsze, by być dobrym nauczycielem i człowiekiem. Bardzo lubię czytać, jeździć na rowerze i wędrować po górach. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci: Jasia i Małgosi.
Mariola Stosik
kierownik świetlicy
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki (wczesna edukacja) bałtyckiej WSH oraz studiów podyplomowych w zakresie animacji współpracy środowiskowej Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Czas spędzony w świetlicy, to czas aktywności fizycznej, możliwości rozwijania zainteresowań i talentów, swobodnych zabaw i kontaktów między rówieśnikami. To także zapewnienie opieki i bezpieczeństwa.
Magdalena Szuksta - Cendrowska
logopeda, inspektor BHP
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki (wczesna edukacja) oraz studiów podyplomowych w zakresie logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej, zarządzania i organizacji oświaty oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

O mnie:

Jestem logopedą, terapeutą, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, autorką wielu dodatkowych ćwiczeń dla dzieci z klas I - III. Dodatkowo prowadzę zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Gdańskim przekazując praktyczne umiejętności zdobyte podczas pracy z dziećmi. Ważne jest dla mnie dziecko, jego indywidualny rozwój. Uwielbiam podróże i nowe wyzwania. W szkole zajmuję się również bezpieczeństwem i higieną pracy.
Karolina Szymańska
rewalidacja, zajęcia współorganizujące kształcenie, TUS, warsztaty kształtowania umiejętności miękkich
Więcej

Wykształcenie:

Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki społecznej ze ścieżką terapii rodzin na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Psychodietetyki na Akademii Humastyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Psychoterapeuta w procesie certyfikacji na WTTS w Poznaniu. Pani Karolina ukończyła także I Stopień Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach, EEG Biofeedback, jest trenerem Treningu Umiejętności Społecznych oraz certyfikowany tutorem.

O mnie:

Dzień dobry, Mam na imię Karolina. Posiadam 9 letnie doświadczenie zawodowe zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Swoją przygodę zawodową zaczynałam jako magister pedagogiki społecznej ze ścieżką terapii rodzin na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Szybko jednako okazało się , że to dla mnie zdecydowanie za mało. Ukończyłam więc pełnozakresowy kurs Pedagogiki M. Montessori przy współpracy z fundacją Ziarnko Maku oraz Erfurtem, a po kilku latach aktywnej pracy w zawodzie należałam do grupy koncepcyjnej otwierając pierwsze stacjonarne liceum Montessori w Polsce. Od 7 lat pracuje także jako tutor. Od lat związana jestem także z pracą z osobami ze spektrum, a także różnego rodzaju deficytami. Ukończyłam studia z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a także Pracę z osobami z autyzmem oraz TUS w warszawskim Synapsis. Prowadzę zarówno zajęcia indywidualne jak i treningi umiejętności społecznych czy różnego rodzaju diagnozy. Od ubiegłego roku posiadam kwalifikacje do prowadzenia EEG Biofeedback. Obecnie jako psychoterapeuta systemowy jestem w procesie certyfikacji na WTTS w Poznaniu, gdzie pełnię także rolę członka nadzwyczajnego oraz poddaję się regularnej superwizji i doświadczeniom własnym. W pracy korzystam także z wiedzy jaką nabyłam podczas I Stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Psychodietetyki. Od tego roku związana jestem z fundacją Marka Kamińskiego Life Plan Academy. Wszystkie wyżej wymienione punkty jakie zrealizowałam na mapie swojego życia zawodowego pozwalają mi na holistyczne podejście do drugiego człowieka. Oprócz tego bardzo cenię sobie także poczucie humoru, pracę opartą na obustronnym zaufaniu i podążaniu za , a nie narzucaniu swoich rozwiązań. W pracy kieruje się słowami Carla Rogersa „Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości”.
Marek Tarasiuk
informatyka
Więcej

Wykształcenie:

Absolwent fizyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie informatyki Politechniki Gdańskiej.

O mnie:

for (i=0; i<=8; i++) cout<<"Uczę informatyki w klasie "<<i<<"."<<endl; cout<<"Najwięcej zaś satysfakcji sprawiają mi zajęcia z algorytmiki i programowania."; for i:=0 to 8 do writeln('Uczę informatyki w klasie ', i, '.'); write('Najwięcej zaś satysfakcji sprawiają mi zajęcia z algorytmiki i programowania.');
Dorota Wolter
rewalidacja, zajęcia teatralne, towarzyszenie i opieka w świetlicy
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki społecznej (praca opiekuńcza i socjalna), studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka wiedzy o teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie.

O mnie:

,,Ogród Pippi choć niepielęgnowany, był doprawdy zachwycający. Znajdowały się tam wspaniałe trawniki, których nigdy nie koszono, i stare krzewy różane, pełne białych, żółtych i różowych róż, które mimo, że nie wyglądały zbyt pięknie, cudnie pachniały. Rosło w nim też sporo drzew owocowych - i co było najlepsze ze wszystkiego - kilka starych dębów i wiązów, na które można się było doskonale wspinać." - bardzo lubię czytać dzieciom.