Samorząd Uczniowski

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

  • uczenie się demokratycznych form współżycia,
  • pomoc w planowaniu pracy szkoły,
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
  • uczenie się odpowiedzialności i tolerancji,
  • organizowanie wolnego czasu,
  • współpraca z nauczycielami i innymi organami szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022  w wyborach do Samorządu Uczniowskiego zwyciężyła Partia Bardzo Trafna Spółka, w której skład wchodzą uczniowie klasy VII: Marcin Dziedzic, Julian Deptuła, Mateusz Ruszała oraz Franciszek Kościelniak. Życzymy chłopcom powodzenia w pełnieniu tej funkcji i realizowaniu swoich pomysłów.

 

III Konferencja SU

Więcej >