Żeglarstwo

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Jego podstawowe założenie opiera się na powiązaniu podstaw programowych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu. Celem głównym jest wszechstronny rozwój młodych Pomorzan poprzez wykorzystanie możliwości wynikających z położenia geograficznego województwa pomorskiego.

https://www.odn.slupsk.pl/pomorski-program-edukacji-morskiej-2/o-programie/

Wpisując się w powyższe założenie i cel główny stworzyliśmy własny program pt. Polankowy Program Edukacji Morskiej. Szczegóły w załączniku.

Żagle 2023/2024

Więcej >

Żagle 2022/2023

Więcej >

Żagle 2021/2022

Więcej >

Żagle 2020/2021

Więcej >