Żeglarstwo

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Jego podstawowe założenie opiera się na powiązaniu podstaw programowych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu. Celem głównym jest wszechstronny rozwój młodych Pomorzan poprzez wykorzystanie możliwości wynikających z położenia geograficznego województwa pomorskiego.

https://www.odn.slupsk.pl/pomorski-program-edukacji-morskiej-2/o-programie/

Wpisując się w powyższe założenie i cel główny stworzyliśmy własny program pt. Polankowy Program Edukacji Morskiej. Szczegóły w załączniku.

Rejs pod żaglami klas VI – VII

Więcej >

Patent żeglarza jachtowego!

Więcej >

Szkolenie nauczycieli

Więcej >

Zajęcia praktyczne klas VI – VIII

Więcej >