Rekrutacja

Trwa nabór uzupełniający do klasy VII na rok szkolny 2022/2023. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji I Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku i składania deklaracji.