Zabawy z plastyką

Zabawy z plastyką przeznaczone są dla uczniów, którzy wykazują chęć do pracy twórczej. Zajęcia mają na celu działalność ogólnorozwojową oraz pobudzenie i rozwijanie kreatywności, wyobraźni i zdolności twórczych. Zajęcia są przede wszystkim dobrą zabawą, poprzez którą dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne.

Zajęcia prowadzi: Joanna Beszczyńska