Survival

Zajęcia pozalekcyjne „Survival” skierowane są do uczniów klas I – III. Odbywają się raz w tygodniu na terenie Lasów Oliwskich położonych tuż obok naszej szkoły. Dzieci na tych zajęciach pokonują naturalne przeszkody, wspinają się na skarpach, zdobywają najwyższe szczyty Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a także budują szałasy. Zimową porą organizujemy zabawy na śniegu oraz doskonalimy umiejętności saneczkarskie.

 

Najważniejsze cele przyświecające tym zajęciom to:

  • rozwinięcie umiejętności współpracy z koleżankami i kolegami oraz możliwości polegania na sobie,
  • nauczenie się praktycznego sposobu rozwiązywania problemów i pokonywania trudności,
  • poznanie swoich mocnych stron a także zdobycie praktycznych umiejętności terenowych.

Zajęcia prowadzi: Grzegorz Nurzyński