Polankowe Harce

Celem tego koła jest rozwijanie sprawności fizycznej poprzez różnorodne gry i zabawy terenowe. Podczas zajęć dzieci uczą się działania w grupie, pracy zespołowej, koleżeństwa, uczciwości, a także integrują się ze sobą. Warto nadmienić, że zabawy i gry terenowe wprowadzają uczniów w pogodny i radosny nastrój.

Zajęcia prowadzi: Marta Kępowicz