Z życia klasy I

W klasie I od początku roku szkolnego uczniowie pracują bez ćwiczeń, to pozwala uczyć się im poprzez działanie. Litery utrwalają przy pomocy drucików kreatywnych, wiadomości zbierają używając rutyn Myślenia Krytycznego. Celebrują święta nietypowe takie jak Dzień Jabłka zdobywając przy tym umiejętności praktyczne. Dbają także o nasze najbliższe otoczenie i chodzą sprzątać las.