Bajki i fraszki metodą lego – logos

Jak co roku na języku polskim nasi uczniowie omawiają teksty metodą lego – logos. Klasa VI w tym roku szkolnym przedstawiała swoją interpretację Bajek Ignacego Krasickiego, a klasa VII pracowała nad Fraszkami Jana Kochanowskiego.