Organ prowadzący

Organem prowadzącym szkołę jest Samodzielne Terenowe Koło nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Santander Bank Polska SA: 38 1910 1048 2267 9991 1324 0001

Spośród wszystkich członków koła wybierany jest Zarząd, który kieruje pracą koła oraz Komisja Rewizyjna.

 

Skład Zarządu:

 1. Prezes Zarządu –  Barbara Montwiłł
  barbara.montwill@polanki11.edu.pl
 2. Wiceprezes Zarządu –  Jolanta Onoszko
  jolanta.onoszko@polanki11.edu.pl
 3. Skarbnik Zarządu – Agnieszka Szczerba
 4. Sekretarz Zarządu – Michał Kaszczuk

Komisja Rewizyjna:

 1. Andrzej Stankiewicz
 2. Anna Chojnacka
 3. Ludmiła Bełdzińska