Hanna Sempka
dyrektor
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki (wczesna edukacja) oraz studiów podyplomowych w zakresie animacji współpracy środowiskowej Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka menedżerskich studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty Politechniki Gdańskiej. Certyfikowany tutor.

O mnie:

W I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku pracuję od 1990 roku - najpierw jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, lider a od 1998 roku jako dyrektor. Ogromną wagę przykładam do wspólpracy z ludźmi i tworzenia wraz z nimi wyjątkowego miejsca. Szkoła na Polankach jest dla mnie wyzwaniem pod każdym względem - pcha mnie do rozwoju, do poszukiwania nowych dróg i edukacyjnych rozwiązań. Ważne dla mnie są wartości i to w jaki sposób budują naszą społeczność. Fascynuje mnie tutoring i mediacje.
Marzena Bielewicz
terapia pedagogiczna, sztuka uczenia się, wicedyrektor
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych w zakresie nauczania zintegrowanego oraz terapii pedagogicznej. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Nasza szkoła to moja pierwsza zawodowa miłość, której jestem wierna do dziś. Współpracę z nią rozpoczęłam niedługo po studiach w 1993 roku. Prowadzę terapię pedagogiczną i sprawuję pieczę nad szeroko pojętą opieką psychologiczno - pedagogiczną. Jestem również autorką programu "Sztuka uczenia się", który realizuję od 2004 roku. Być dobrym nauczycielem, według mnie, to znaczy być takim właśnie pedagogiem, po trosze psychologiem i wychowawcą, dobrym i sprawiedliwym człowiekiem, który próbuje wejść w świat ucznia i stara się go zrozumieć. Nasza szkoła jest szkołą społeczną, czyli społecznością uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników. Bardzo się cieszę, że jestem jej częścią. Razem możemy naprawdę wiele.
Justyna Sławińska
matematyka, wicedyrektor
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka matematyki oraz studiów podyplomowych w zakresie podstaw informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Uczę matematyki od ponad 15 lat. Z dużym spokojem, cierpliwością i pasją staram się przekazywać uczniom tajniki wiedzy matematycznej oraz pokazywać, że „Matematyka jest jak nurt wody [...]. Zawiera oczywiście mnóstwo skomplikowanych teorii, ale logiczne zasady są proste. Tak samo jak woda spada z wysoka najkrótszym możliwym torem, matematyka płynie tylko jednym nurtem. Wystarczy, że się człowiek uważnie przyjrzy, a dostrzeże ten tor.” (Haruki Murakami)
Grzegorz Banaszczyk
język polski, etyka, wychowawca klasy piątej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Dlaczego zajmuję się literaturą i językiem? Literatura jest wszystkim, co w nas i wokół nas, a język jest narzędziem pozwalającym mówić o tym. W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na uniwersalne motywy i wartości we współczesnych tekstach kultury.
Joanna Beszczyńska
wychowawca świetlicy
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i studiów podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

O mnie:

Praca z dziećmi sprawia mi wiele satysfakcji, najbardziej lubię jak dziecko odwzajemnia moją pracę uśmiechem lub dobrym słowem. Wiem wówczas, że wykonuję swoją pracę dobrze. Moim zdaniem świetlica jest miejscem, gdzie dziecko może się rozwijać poprzez różne formy aktywności: fizyczną, plastyczną, jednak najbardziej poprzez swobodne zabawy.
Łukasz Bieszke
język polski
Więcej

Wykształcenie:

Absolwent filologii polskiej i wiedzy o kulturze Uniwersytetu Gdańskiego oraz dziennikarstwa i nowych mediów Wyższej Szkoły Komunikacji społecznej w Gdyni.

O mnie:

Jestem nauczycielem polonistą, doktorem lingwistyki. Stawiam na zadaniowy tryb pracy i wolę gramatykę od literatury. Pasjonuję się piłką nożną.
Małgorzata Borzęcka
biologia, bibliotekarz
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studium Bibliotekarskiego w Gdańsku.

O mnie:

Podczas zajęć z biologii dbam o: realizację w sposób jasny, zindywidualizowany i zrozumiały dla każdego ucznia podstawy programowej z niewielkim rozszerzeniem (dla dociekliwych); większe rozszerzenie - na zajęciach Talenty biologiczne; rozwijanie zdolności do krytycznego myślenia, łączenia zależności przyczyna - skutek, łączenia wiedzy z różnych dziedzin (np. z chemii); rozwijanie umiejętności poznawania świata za pomocą obserwacji i prostych doświadczeń; zwracanie uwagi na praktyczne aspekty biologii, przede wszystkim w zakresie zdrowia człowieka; jasne reguły pracy na lekcji oraz oceny: każdy uczeń wie czego się uczymy, po co się tego uczymy, kiedy, z czego i w jaki sposób będą sprawdzane umiejętności; zapewnienie konsultacji każdemu uczniowi, który tego potrzebuje. Staram się, aby każdy uczeń odniósł sukces.
Barbara Czekała
religia
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie teologii w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym.

O mnie:

W nauczaniu religii ważne jest dla mnie przekazywanie wiedzy i uczenie właściwej postawy etycznej. Zwracam uwagę na stosunek do przedmiotu (do wiary) oraz na postawę moralną. Przygotowuję dzieci do I Komunii Świętej i jestem odpowiedzialna za oprawę i prawidłowy przebieg tej uroczystości. Ponadto zachęcam dzieci do uczestnictwa w konkursach o tematyce religijnej np. konkurs biblijny, konkurs o Św. Janie Pawle II. Pasjonuje mnie tematyka biblijna i mariologia.
Mirosława Czochańska
język niemiecki
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Uczę języka niemieckiego od 25 lat. Poznawanie każdego nowego języka traktuję jak wielką przygodę, ponieważ poprzez znajomość języków możemy lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Z moimi uczniami lubię śpiewać (jeśli tylko mają na to ochotę) oraz uczyć przez zabawę i za pomocą narzędzi TIK. Chętnie zabieram ich na wymiany do Niemiec, ponieważ uważam, że w nauce języka obcego ważny jest również aspekt kulturalno - społeczny.
Beata Dettlaff
muzyka, zajęcia artystyczne, wychowawca klasy czwartej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka teorii muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz studiów podyplomowych w zakresie sztuki. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Muzyka - to przedmiot a zarazem sztuka, która ukierunkowana jest na wspólny i solowy śpiew, grę na flecie prostym i dzwonkach, odbiór muzyki. Czego słuchać, jaką muzykę wybrać do przedstawienia? Zahaczając o historię i przedstawicieli muzyki wskazuję na proces przemian, uwrażliwiam na to, by wybierać dobrą muzykę. Zajęcia przede wszystkim służą przygotowaniu do występów w szkolnych przedstawieniach teatralnych, musicalowych. Na zajęciach staram się pobudzić w uczniach twórcze myślenie i ich kreatywność, wykorzystuję ich talenty, zamiłowania do różnej muzyki, przygotowuję do wyjścia na scenę.
Anna Herra
psycholog, doradztwo zawodowe
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz filologii angielskiej Wyższej Szkoły Ateneum. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Zawodowo zajmuję się słuchaniem i rozmawianiem z ludźmi.  Szukam słów, które ciągną w górę.  Jestem uważna na człowieka, jego kruchość i siłę. Staram się być po to, by zrozumieć wspierając potrzeby i uczucia. Żaden dzień mojej pracy nigdy nie jest taki sam.
Krystian Jóźwik
historia, WOS
Więcej

Wykształcenie:

Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim.

O mnie:

Chciałbym zainteresować uczniów przeszłością i pokazać jak minione czasy wpływają na współczesny świat.
Bogumiła Kamut
matematyka, wychowawca klasy siódmej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka cybernetyki i informatyki oraz studiów podyplomowych w zakresie matematyki i informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Na lekcjach matematyki staram się uczyć jak myśleć logicznie, krytycznie i twórczo. Dążę do tego, aby uczniowie zajmowali się matematyką nie tylko dlatego, że muszą, ale dlatego, że jest fajna, ciekawa i po prostu piękna. Aby im pomóc próbuję wielu sposobów: metody aktywizujące, praca w grupach czy metoda projektów edukacyjnych.
Marta Kępowicz
wychowanie fizyczne, wychowawca klasy szóstej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka wychowania fizycznego - specjalność trener II klasy piłki siatkowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Lekcje wychowania fizycznego są dla mnie możliwością rozwijania umiejętności takich jak: współpraca, współdziałanie, organizowanie czasu wolnego, kształtowanie sprawności fizycznej, a przede wszystkim czerpaniem radości z ruchu. Mając wpływ na wychowanie dzieci chciałabym wpłynąć na ich wzajemny szacunek, a także stworzyć więź klasową, która pozwoli poczuć się bezpiecznie każdemu wychowankowi.
Dorota Kłosińska
przyroda
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka biologii morza Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych w zakresie ekologii, etyki, techniki oraz nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego.

O mnie:

W dzisiejszych czasach najważniejszym zadaniem nauczania wiedzy o środowisku, jest rozbudzenie w dzieciach miłości do otaczającego świata przyrody, szacunku i wiary w przyszłość. W procesie przekazywania wiedzy, podczas dyskusji, uczniowie powinni mieć możliwość swobodnego wyrażania własnego zdania. W ten sposób zdobędą wiedzę przyrodniczą, a także rozbudzą nadzieję, że działania, które podejmą, przyniosą oczekiwane efekty.
Joanna Kowalczyk
język angielski
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

O mnie:

Na lekcjach języka angielskiego rozwijamy podstawowe umiejętności językowe. Uczymy się rozumienia, pisania i mówienia. W opanowaniu tych umiejętności bardzo ważną rolę ogrywa znajomość słownictwa i gramatyki, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Jednak najważniejsza w tym wszystkim jest komunikacja w języku angielskim i jej doskonalenie jest naszym głównym celem.
Ewa Kropisz
edukacja wczesnoszkolna - wychowawca klasy pierwszej, wychowawca świetlicy
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki (wczesna edukacja) oraz studiów podyplomowych w zakresie aktywizujących metod nauczania Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Do szkoły trafiłam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w 1990 roku, zaraz po studiach. Nie wiedziałam, co mnie czeka, tym bardziej, że była to pierwsza placówka niepubliczna na Pomorzu. Okazało się, że znalazłam właściwe miejsce dla siebie. W pracy kieruję się miłością do ludzi i świata przyrody. Próbuję pokazać moim uczniom jak ważne jest budowanie relacji z drugim człowiekiem. Na co dzień odkrywamy razem piękno tego świata poprzez zabawę, eksperymenty, wspólne projekty oraz wycieczki. Zależy mi, aby tak przygotować każdego ucznia do dalszej edukacji, żeby z otwartą głową i dużym zaangażowaniem podejmował codzienną pracę i potrafił dzielić się radością z innymi.
Elżbieta Kwella- Ruszała
chemia
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka ochrony środowiska Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie chemii na Uniwersytecie Warszawskim.

O mnie:

Pracuję z uczniami na różnych poziomach edukacji - zarówno z uczniami szkoły podstawowej, jak również liceum. Lubię swoją pracę, lubię kontakt z uczniami, a sukcesy moich uczniów są dla mnie źródłem radości i zawodowej satysfakcji.
Patrycja Lewańczyk
język angielski
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

O mnie:

Uczę języka angielskiego od ponad 10 lat. Warsztat szlifowałam pracując z uczniami na wszystkich możliwych poziomach - od przedszkolaków, przez maturzystów, aż po dorosłych przygotowujących się do egzaminów certyfikacyjnych. Zdarzało mi się również szkolić innych nauczycieli. Kiedy tylko mogę, staram się odchodzić od sztampowego powtarzania gramatyki, a lekcje wykorzystywać do omawiania aktualnych wydarzeń czy ciekawych zjawisk kulturowych i społecznych. W relacjach z uczniami najważniejszy jest dla mnie wzajemny szacunek.
Paulina Malinowska
geografia
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka przyrody i geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

O mnie:

W nauczaniu geografii stosuję metody tradycyjne oraz te nowocześniejsze (TIK). Ponadto wskazuję uczniom osoby, jak i kanały warte obserwacji, które są związane z nauczanym przeze mnie przedmiotem. Moją pasją są podróże zarówno te małe w polskie góry, jak i te duże poza granice naszego kraju.
Magdalena Maniewska
rewalidacja, nauczyciel wspomagający, TUS
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz studiów podyplomowych w zakresie logopedii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz pedagogiki specjalnej Ateneum szkoły Wyższej.

O mnie:

Specjalizuję się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomagam dzieciom przezwyciężać trudności bazując na ich potrzebach i mocnych stronach. Staram się stworzyć moim podopiecznym jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Dążę do tego, by moja praca z dzieckiem opierała na relacji nauczyciel - uczeń pełnej akceptacji, zrozumienia oraz wzajemnego zaufania i szacunku. Nawet najmniejsze postępy ucznia dają mi dużo satysfakcji i potężny motor do działania.
Justyna Mierzejewska
edukacja wczesnoszkolna - wychowawca w grupie rocznego przygotowania przedszkolnego, wychowawca świetlicy
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki społecznej i wczesnej edukacji z logopedią oraz studiów podyplomowych w zakresie terapii zaburzeń czytania i pisania Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Uwielbiam dziecięcą szczerość i spontaniczność. Zależy mi na tym, aby dzieci chętnie i z uśmiechem przychodziły do szkoły, gdzie poprzez zabawę będziemy odkrywać świat i poznawać jego tajniki.
Karolina Miller - Gontarek
język niemiecki
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi ogromną satysfakcję, a obserwacja ich codziennych postępów wynagradza trud tej pracy. Nauka przez zabawę, ciepła i pełna szacunku atmosfera, zaangażowanie i każdy najmniejszy sukces moich uczniów to motywy przewodnie moich zajęć. Staram się zrozumieć potrzeby uczniów i służę zawsze pomocą. Moim celem jest zainteresowanie uczniów językiem niemieckim i krajami niemieckojęzycznymi.
Karolina Mól
rewalidacja, zajęcia wspomagające, TUS, warsztaty kształtowania umiejętności miękkich
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki społeczno - opiekuńczej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Terapia ukończona w Synapsis - terapeuta TUS. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Z wykształcenia i pasji jestem  certyfikowanym tutorem, terapeutą, trenerem TUS. Swoją wiedzę zdobywałam m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim czy w Synapsis. Ukończyłam także kurs pedagogiki Mari Montessorii przy współpracy z Erfurtem oraz terapię uzależnień behawioralnych. Obecnie kształcę się w kierunku psychoterapii indywidualnej i terapii rodzin w ujęciu systemowym. Moją dewizą w pracy są słowa Carla Rogersa "Nie można zmusić ziarna do kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno sie rozwijało". Podążam za uczniem, bazując na jego mocnych stronach. Nie mam jednej, stałej recepty w moim życiu zawodowym, do każdego podchodzę indywidualnie i każdego dnia uczę sie czegoś nowego.
Ewa Niechwiedowicz
bibliotekarz, ogólnopolski koordynator Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla uczniów klas VII-VIII
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka filologii polskiej (kierunek: upowszechnianie kultury) Uniwersytetu Gdańskiego.

O mnie:

"Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie." /Carlos Ruiz Zafón/ Jako współtwórca i współorganizator ogólnopolskiego kuratoryjnego konkursu czytelniczego Wielki Maraton Czytelniczy zapraszam wszystkich pożeraczy książek do udziału w nim. Zawody czytelnicze trwają od września do kwietnia. „Napisz coś, o czym warto czytać, albo zrób coś, o czym warto pisać” /Benjamin Franklin/ Zachęcam również do współpracy ze szkolną gazetką STOPOLANKA. Wasze felietony, eseje, teksty literackie, artykuły polemiczne, rysunki będą się ukazywały w niej raz na miesiąc. "Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać." /Terry Pratchett/ Aby lata szkolne nie odeszły w zapomnienie, tworzymy też Kronikę Wydarzeń Szkolnych. Jeżeli chcecie utrwalić jakąś szczególną dla siebie szkolną chwilę, dajcie tylko znać, a na pewno jej nie zabraknie w kolejnym wydaniu. Czekam na Was w bibliotece szkolnej w środy (9.00-12.30) i piątki (8.00-13.30). Do zobaczenia!
Marlena Niedźwiecka
edukacja wczesnoszkolna - wychowawca klasy trzeciej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki (wczesna edukacja i wychowanie przedszkolne) Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Jestem związana ze szkołą niemal od początku jej istnienia. Ważnym aspektem w mojej pracy dydaktycznej jest rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, ich samodzielności i odpowiedzialności. Staram się, aby dzieci, z którymi pracuję konstruktywnie rozwiązywały konflikty, potrafiły nazywać i komunikować swoje potrzeby w szacunku do drugiego człowieka. 
Grzegorz Nurzyński
wychowanie fizyczne
Więcej

Wykształcenie:

Absolwent wychowania fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego. Trener Pierwszej Klasy w tenisie stołowym.

O mnie:

Oliwa, Polanki? Tu się wychowałem. Wolny czas spędzałem na podwórku, w lesie lub na treningu - takie były czasy. Pracę z dziećmi podjąłem już na drugim roku studiów prowadząc zajęcia sportowe w Klubie AZS - AWF Gdańsk z zakresu tenisa stołowego, a po ich ukończeniu rozpoczęła się moja przygoda ze szkołą. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w szkołach państwowych, społecznych oraz klubach sportowych w Polsce i w Niemczech. Do dziś współpracuję z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego. W pracy z młodzieżą na każdym etapie staram się dbać o wszechstronny rozwój, oprócz wyników doceniam ciężką pracę. Kształtowanie wyobraźni, świadomości i umiejętności samodzielnego myślenia moich uczniów jest dla mnie priorytetem.
Agnieszka Paradowska - Suska
rewalidacja, nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka oligofrenipedagogiki i wczesnej edukacji Uniwersytetu Mazursko - Warmińskiego oraz edukacji integracyjnej i włączającej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

O mnie:

Na co dzień pracuję jako nauczyciel wspomagający uczniów z trudnościami. Moim zadaniem jest stworzenie warunków do podejmowania przez nich nowych zadań, osiągania sukcesów oraz eksponowania mocnych stron dając dzieciakom poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji. Jako nauczyciel pragnę pokazywać uczniom, w którą stronę mają patrzeć, ale nie mówić im co mają widzieć.
Małgorzata Polczyk
plastyka, technika, zajęcia artystyczne
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zajęć artystycznych Katedra Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim oraz studiów podyplomowych w zakresie techniki na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej.

O mnie:

Jestem pedagogiem, plastykiem z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z wiedzy o kulturze i zajęć technicznych. Jestem twórcą programów autorskich w dziedzinie plastyki, techniki i sztuki,  inicjatorką i reżyserem scenicznych projektów edukacyjnych. Wielokrotnie byłam nagradzana za wysoki poziom prac artystycznych swoich wychowanków w konkursach plastycznych, fotograficznych, filmowych i teatralnych  na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Działam społecznie na rzecz kultury oraz propagowania ekspresji twórczej dzieci i młodzieży. Moje motto: Każdy człowiek posiada moc twórczą. Twórca przezwycięża trudności, modyfikuje niedoskonałości, jest aktywny i nieobojętny. Dziecko w procesie twórczym kształtuje kompetencje społeczne i osobowość.
Agnieszka Rebejko - Nurzyńska
edukacja wczesnoszkolna - wychowawca klasy drugiej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki (wczesna edukacja) Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Ta szkoła mnie znalazła 18 lat temu i do dnia dzisiejszego się poznajemy. Uczę w klasach młodszych, a chciałam być nauczycielem od 7 roku życia. Bardzo lubię to, co robię i staram się ciągle iść do przodu. Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy, a szkoła jest dla mnie wciąż nowym wyzwaniem. Poszukuję nowych dróg i sposobów dojścia do celu i to chyba jest dla mnie najważniejsze, by być dobrym nauczycielem i człowiekiem. Bardzo lubię czytać, jeździć na rowerze i wędrować po górach. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci: Jasia i Małgosi.
Mariola Stosik
kierownik świetlicy
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki (wczesna edukacja) bałtyckiej WSH oraz studiów podyplomowych w zakresie animacji współpracy środowiskowej Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Czas spędzony w świetlicy, to czas aktywności fizycznej, możliwości rozwijania zainteresowań i talentów, swobodnych zabaw i kontaktów między rówieśnikami. To także zapewnienie opieki i bezpieczeństwa.
Dorota Szukalska
fizyka, nauczyciel wspierający, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy ósmej
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka budownictwa i hydrotechniki Politechniki Gdańskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie fizyki z astronomią Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka kursów kształcenia zawodowego podyplomowego w zakresie matematyki i WDŻ. Certyfikowany tutor.

O mnie:

Fizyka to przedmiot postrzegany przez wiele osób jako trudny. Dlatego kładę nacisk na dobre zrozumienie zagadnień tj. rozumienie omawianych zjawisk fizycznych, tak aby rozumieć otaczający nas świat. Dopiero w drugiej kolejności skupiam się na rozwiązywaniu zadań.
Magdalena Szuksta - Cendrowska
logopeda, inspektor BHP
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki (wczesna edukacja) oraz studiów podyplomowych w zakresie logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej, zarządzania i organizacji oświaty oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

O mnie:

Jestem logopedą, terapeutą, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, autorką wielu dodatkowych ćwiczeń dla dzieci z klas I - III. Dodatkowo prowadzę zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Gdańskim przekazując praktyczne umiejętności zdobyte podczas pracy z dziećmi. Ważne jest dla mnie dziecko, jego indywidualny rozwój. Uwielbiam podróże i nowe wyzwania. W szkole zajmuję się również bezpieczeństwem i higieną pracy.
Marek Tarasiuk
informatyka
Więcej

Wykształcenie:

Absolwent fizyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie informatyki Politechniki Gdańskiej.

O mnie:

for (i=0; i<=8; i++) cout<<"Uczę informatyki w klasie "<<i<<"."<<endl; cout<<"Najwięcej zaś satysfakcji sprawiają mi zajęcia z algorytmiki i programowania.";for i:=0 to 8 do writeln('Uczę informatyki w klasie ', i, '.');write('Najwięcej zaś satysfakcji sprawiają mi zajęcia z algorytmiki i programowania.');
Mirosława Walaszkowska
nauczyciel wspomagający - do maja 2020 r.
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim - oligofrenopedagog. Certyfikowany Animator Profilaktyki i Socjoterapii.

O mnie:

Pracuję jako nauczyciel wspomagający dla uczniów z trudnościami. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla mnie dużym wyzwaniem, jednocześnie sprawia ogromną satysfakcję. Kultura i tradycje półwyspu iberyjskiego skłoniły mnie do podjęcia studiów w zakresie Filologii Hiszpańskiej. Chciałabym w przyszłości zarazić uczniów językiem i kulturą Hiszpanii. Poza tym uwielbiam podróże, nowe wyzwania i sport, a zwłaszcza jazdę na rowerze.
Magdalena Zięba
wychowawca świetlicy
Więcej

Wykształcenie:

Absolwentka malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

O mnie:

Od 18 lat prowadzę warsztaty z dziećmi, młodzieżą, seniorami i osobami z dysfunkcją intelektualną. Najbardziej lubię pracę twórczą z młodszymi dziećmi.