Drzewo klasy III

Podczas zajęć on – line klasa III rozmawiała o parkach narodowych w Polsce. Zadaniem dzieci było wyszukanie informacji na temat wylosowanego parku i przedstawienie ich podczas zajęć. Każdy opowiadał o tym, jaki jest symbol danego parku, jego powierzchnia, kiedy został utworzony oraz jakie rośliny i zwierzęta się w nim znajdują. W ramach podsumowania zajęć Pani Agnieszka Rebejko – Nurzyńska stworzyła drzewo, do którego poprzypinała liście z informacjami przekazanymi przez dzieci.