Talenty polonistyczne

To czas gier słownych związanych językiem polskim, analiza tekstów oraz odkrywanie tajników polskiej gramatyki. To zajęcia dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności literackie i językowe np. przygotowywać się do konkursów, pisać artykuły, opowiadania i wiersze.

Zajęcia prowadzi: Grzegorz Banaszczyk, Łukasz Bieszke