Talenty fizyczne

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas VII – VIII. Proponowana tematyka stanowi uzupełnienie i poszerzenie elementów fizyki wprowadzanych na lekcjach przyrody i fizyki w klasie VII oraz przygotowanie do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności i zadań łączących zagadnienia z różnych działów. Realizowane na zajęciach tematy łączą teorię z praktyką i dotyczą najbliższego otoczenia. Samodzielne wykonywanie doświadczeń oraz ich obserwacja sprzyjają łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności analizowania i wyciągania wniosków z dokonanych obserwacji oraz dają uczniom wiele satysfakcji, dlatego też część zagadnień omawianych i wprowadzanych na naszych zajęciach prezentowana jest w formie doświadczeń wykonywanych samodzielnie (w miarę możliwości czasowych uczniów).

Zajęcia prowadzi: Katarzyna  Cichała – Kamrowska