Talenty chemiczne

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów wykazujących zdolności w kierunku przedmiotów przyrodniczych oraz tych, którzy pragną poszerzać swoje zainteresowania. Celem zajęć jest pogłębianie wiedzy chemicznej, rozbudzanie zainteresowań chemią, przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z chemii poprzez rozwiązywanie zadań wykraczających poza podstawę programową. Podczas zajęć uczniowie również uczą się planowania i przeprowadzania doświadczeń chemicznych zgodnie z przepisami BHP oraz kształtują umiejętności pracy w grupie.

Zajęcia prowadzi: Elżbieta Kwella – Ruszała