Talenty biologiczne

Celem zajęć jest pogłębianie wiedzy biologicznej uczniów z klas VII – VIII, sprzyjające rozwijaniu coraz większych zainteresowań naukami przyrodniczymi, a także tworzenie płaszczyzny rywalizacji uczniów poprzez uczestnictwo w kuratoryjnym konkursie biologicznym.  Rozwiązywanie zadań konkursowych nie tylko sprzyja rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, ale także pobudza ich twórcze myślenie, wykształca w nich umiejętne stosowanie terminów, pojęć, opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych. Udział uczniów w konkursie inspiruje do korzystania z różnych źródeł informacji, uczy stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów, a w konsekwencji przygotowuje uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.

Forma zajęć to: konwersatorium, wykład oraz prowadzenie obserwacji i doświadczeń.

Zajęcia prowadzi: Magdalena Kasprzykowska