Konsultacje plastyczne

Forma pracy twórczej przeznaczona dla wszystkich uczniów, którzy mają aspiracje zmierzyć swoje siły na forum wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Uczniowie powiadamiani są o konkursach zewnętrznych. Z konsultantem indywidualnie analizują regulaminy oraz przedstawiają własną interpretację tematyki.  Przygotowują szkice koncepcyjne, a po korekcie konsultanta samodzielnie wykonują prace plastyczne i fotograficzne. Ze względu na specyfikę przedmiotu większość kontaktów z konsultantem odbywa się drogą Internetową. Prace plastyczne i fotograficzne naszych uczniów dostrzegane są przez jury różnych konkursów, co przynosi  uczniom wiele satysfakcji.

Zajęcia prowadzi: Małgorzata Polczyk