Piłka nożna

To zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla uczniów klas III – VI. Odbywają się raz w tygodniu na boisku szkolnym. Dzieci na tych zajęciach doskonalą umiejętności piłkarskie poprzez gry i zabawy oraz różnorodne formy rywalizacji zespołowej.

 

Najważniejsze cele tych zajęć to:

  • rozwinięcie umiejętności współpracy zespołowej,
  • wykształcenie nawyku przestrzegania zasady fair-play,
  • nauczenie się szacunku do partnerów z drużyny oraz do przeciwnika.

 

Zajęcia prowadzi: Grzegorz Nurzyński