Młody Przyrodnik

Zainteresowanie światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozbudzenie ciekawości najbliższym otoczeniem oraz kształtowanie zainteresowań badawczych, to najważniejszy cel koła Młody przyrodnik.
Realizacja zadań musi odbywać się poprzez poznawanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie. Nie wystarczy bowiem dziecku dostarczyć wiadomości przyrodniczych, należy stwarzać możliwości poszukiwania i odkrywania wiedzy poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą na wycieczkach, spacerach, planowanych obserwacjach. Dziecko poznaje przyrodę wszystkimi zmysłami. Wiedzę o środowisku, jego ochronie i zagrożeniach trzeba łączyć z kształtowaniem wrażliwości, szacunkiem dla przyrody oraz wyrabianiem postaw przyjaznych środowisku. To co możemy zrobić w trosce o przyrodę, to poznać ją i zadbać o najbliższe otoczenie. Mam nadzieję, że działania jakie podejmiemy na zajęciach w przyszłości zaowocują właściwymi postawami i zachowaniem wobec środowiska przyrodniczego, które jest najcenniejszym skarbem ludzkości.

 

Zajęcia prowadzi: Magdalena Kasprzykowska