PROJEKT DEUTSCH PLUS

 

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO znalazła się w gronie 200 szkół z całej Polski wybranych do uczestnictwa w projekcie DEUTSCH PLUS przy współpracy Instytutu Goethego w Warszawie pod patronatem Ambasady Niemiec w Warszawie. 

Partnerami projektu są: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego,  Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,  Centrum  Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Jednostka Samorządu  Województwa Pomorskiego oraz ODN Słupsk.

 

W projekcie biorą udział szkoły, które mają rozszerzony program nauczania z języka niemieckiego.

 

Celem projektu jest:

 1. stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku;
 2. Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce;
 3. zaangażowanie w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach;
 4. aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

 

DLA SZKOŁY

 1. Członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus).
 2. Współpraca z Goethe-Institut.
 3. Patronat Ambasady Niemiec w Polsce.
 4. Doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego.
 5. Wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”.
 6. Poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez).
 7. Zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie.

 

DLA NAUCZYCIELI

 1. Doradztwo metodyczno – dydaktyczne.
 2. Bezpłatne materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach.
 3. Członkostwo w sieci Deutsch Plus: wymiana doświadczeń, informacje o szkoleniach, webinariach, impreza kulturalnych.
 4. Bezpłatny udział w szkoleniach online.
 5. Doradztwo / szkolenia dotyczące przygotowania do egzaminów Goethe-Institut i ich przeprowadzania.
 6. Dostęp do nagrań lekcji pokazowych.

 

DLA UCZNIÓW

 1. Możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami.
 2. Udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska.
 3. Spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec.
 4. Udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning).
 5. Udział w bezpłatnych lekcjach Skype.
 6. Zniżki przy przystąpieniu do egzaminów Goethe-Institut z możliwością przeprowadzenia ich bezpośrednio w szkole.