SZLAKIEM ARTYSTÓW GDAŃSKICH I NIEMIECKICH

III Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy

Drodzy Uczniowie klas 4-8!

Zapraszamy Was do wzięcia udziału konkursie PLASTYCZNO-JĘZYKOWYM
„SZLAKIEM ARTYSTÓW GDAŃSKICH I NIEMIECKICH ” – „Artyści i ich dzieła-
Günter Grass oraz Reinhold Bahl”, który organizowany jest przez Szkołę
Podstawową nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku. Konkurs polega na
wykonaniu pracy plastycznej oraz pisemnej i został on podzielony na
dwie grupy wiekowe.

I grupa wiekowa – kl. 4-6
→ praca plastyczna polega na wykonaniu portretu wybranego artysty.
Praca powinna być wykonana na kartce formatu A4. Technika wykonania
pracy plastycznej jest dowolna i może być mieszana (z wyjątkiem
materiałów sypkich).
→ opis postaci polega na przedstawieniu na osobnej kartce formatu A4 w
języku niemieckim sportretowanej postaci. W opisie należy uwzględnić:
dane sportretowanego artysty oraz cechy wyglądu. Długość opisu powinna
wynieść maksymalnie do 100 znaków. Opis powinien być napisany na
komputerze.

II grupa wiekowa – kl. 7-8
→ praca plastyczna polega na skopiowaniu dzieła wybranego artysty.
Praca powinna być wykonana na kartce formatu A4 lub A3. Technika
wykonania pracy plastycznej jest dowolna i może być mieszana (z
wyjątkiem materiałów sypkich).
→ opis dzieła polega na przedstawieniu na osobnej kartce formatu A4 w
języku niemieckim skopiowanego dzieła. W opisie należy uwzględnić:
autora i tytuł dzieła z uwzględnieniem tematu dzieła, czyli co
przedstawia obraz. Długość opisu powinna wynieść maksymalnie 50 słów.
Opis powinien być napisany na komputerze.

Ocenie pracy podlegać będzie: poprawność językowa, kreatywność, estetyka pracy.

Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca:
• imię, nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza,
• kategorię i tytuł pracy,
• imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
• telefon kontaktowy bądź adres mailowy nauczyciela,
• nazwę i adres szkoły, telefon oraz e-mail szkoły.

Regulamin konkursu do pobrania w załączniku.