InstaLogic

Popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas
4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line.

 

Konkurs został podzielony na trzy etapy:

Etap 1, termin 2 października – 30 października 2023, godz. 20:00
Kurs przygotowujący do 2 etapu (czas realizacji nie mniej niż 3 tygodnie)
Sesja próbna przed 2 etapem, termin 30 listopada 2023, godz. 17:00 – 18:00

Etap 2, termin 9 grudnia 2023, godz. 10:00 – 11:30
Kurs przygotowujący do 3 etapu (czas realizacji nie mniej niż 3 tygodnie)

Etap 3, termin 9 marca 2024, godz. 10:00 – 11:30

 

Rejerstracja: https://instalogik.pl/