Koło przyrodnicze

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV – VI. Podczas zajęć rozwijamy myślenie przyczynowo – skutkowe oraz kształtujemy umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach przyrody. Metody badawcze i warsztatowy charakter zajęć dają uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania horyzontów i łączenia teorii z praktyką. Wykonywane doświadczenia i eksperymenty rozbudzają i wzmacniają pasję badawczą Młodych Przyrodników.

Zajęcia prowadzi: Magdalena Kasprzykowska