Numer 8

W numerze 8. Stopolanki: 

1. Korespondencja z klasy III
2. Rozmawiamy
3. W świcie przyrody
4. O empatii
5. Wielkanoc w poezji
6. W świecie przyrody
7. Ku pamięci…