Projekt skafandra kosmicznego a matematyka

Uczniowie klasy III podczas zajęć W świecie matematyki pracowali w parach lub grupach nad projektem skafandra kosmicznego. Obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą różne przykłady skafandrów kosmicznych, a następnie dyskutowali i odpowiadali na pytanie: Jakie figury geometryczne przypominają poszczególne elementy stroju kosmonauty? Pracując nad projektem takiego skafandra trzecioklasiści rysowali prostokąty, kwadraty oraz koła, dodatkowo musieli też uwzględnić w swojej pracy nowo poznaną umiejętność powiększania lub pomniejszania figur geometrycznych.