Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2022 r. o godzinie 12:00 rozpoczęliśmy obchody Święta Niepodległości w szkole na Polankach. Gospodarzami uroczystości byli uczniowie klasy V, którzy zaprezentowali postery o tematyce związanej z walkami wyzwoleńczymi Polaków. Zebrane fakty z przeszłości narodu polskiego w formie graficznej przygotowane zostały na lekcjach historii. Uczniowie zaprezentowali je na szkolnym apelu. Spotkaniu towarzyszyły pieśni patriotyczne śpiewane wspólnie przez całą społeczność szkolną, a na korytarzach szkoły mogliśmy podziwiać wystawę prac plastycznych uczniów klas I – VI inspirowaną malarstwem historycznym oraz symbole narodowe wykonane przez uczniów oddziału przedszkolnego.