Bierzmowanie klasy VIII

W sobotę, 18 marca 2023 roku, uczniowie klasy VIII przyjęli Sakrament Bierzmowania z rąk arcybiskupa Tadeusza Wajdy. Młodzież otrzymała Dary Ducha Świętego. Dary te, to swoiste łaski, które otrzymujemy od Trzeciej Osoby w Trójcy Świętej. Pozwalają Nam na zbliżenie się do Boga, bycie lepszym człowiekiem i bliźnim dla otaczających nas osób. Posiadanie tych łask jest niezwykle ważne, ponieważ łączy nas z Bogiem i czyni  każdego z nas do Niego bardziej podobnym. Katechizm Kościoła katolickiego wymienia siedem darów ducha świętego. Są to: dar mądrości, dar rozumu, dar umiejętności, dar rady, dar męstwa, dar możności i dar bojaźni Bożej.
Ten dzień na długo zostanie w naszej pamięci i na pewno będzie przynosił owoce w całym naszym życiu.