Jak powstają ceny?

Takie pytanie padło 19 listopada na początku zajęć z matematyki w klasie IV. Uczniowie najpierw sami próbowali na nie odpowiedzieć szukając też czynników, które wpływają na wysokość cen w sklepach czy na targu. Następnie dokładnie poznali podstawowe pojęcia z ekonomii, takie jak cena hurtowa, cena detaliczna, popyt, podaż, marża, konkurencja. Dzieci miały też okazję same doświadczyć mechanizmu powstawania ceny rynkowej czy osiągania zysku poprzez zabawę, podczas której wcieliły się w rolę kupujących i sprzedawców.