Gdański Test Coopera

Wrzesień i październik to miesiące, w których uczniowie naszej szkoły realizują program zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, pracując głównie nad kondycją oraz technikami lekkoatletycznymi. Podsumowaniem tego okresu, a zarazem możliwością sprawdzenia własnych możliwości w zakresie wytrzymałości biegowej dla naszych 138 uczniów z klas I – VIII był udział w Gdańskim Teście Coopera. Na starcie biegu stanęła również p. Dyrektor oraz Wychowawczynie edukacji wczesnoszkolnej. W wielu przypadkach wyniki były imponujące.