Warsztaty z autorem Tomaszem Małkowskim

W listopadzie uczniowie klas 0 – III wspólnie z wychowawcami czytali książkę „O Kamilu, który patrzy rękami”, dzięki czemu poznawali potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową. Cykl zajęć zakończył się warsztatami, które odbyły się 20 listopada 2019 roku. Warsztaty poprowadził Tomasz Małkowski autor książki „O Kamilu, który patrzy rękami”. Na zajęciach obecna była również Pani Eliza, która jest niewidoma od urodzenia. Dzieci podczas warsztatów brały udział w dyskusji oraz uczyły się jak można pomóc osobie niewidomej.