Zdrowy styl życia na języku angielskim

W ramach lekcji języka angielskiego klasa V stworzyła plakaty na temat zdrowego stylu życia oraz zdrowego żywienia. Jeden z uczniów napisał nawet wiersz:

You eat protein and  fruit
And your belly is like wood
You must press your chest
and pull yourself up
Do sit-ups and one push-up. /Dawid Lipowski/