WF oddziału przedszkolnego i kl. I

Wrześniowe zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu. Dzieci spędzają czas na zabawach i grach terenowych, podczas których uczą się kodeksu fair play, kształtują swoje zdolności motoryczne oraz rozwijają umiejętność współpracy i współdziałania.