Sprzątanie lasu

W ubiegły czwartek klasa III, zgodnie z klasową tradycją, wyposażona w rękawiczki i worki na śmieci, wybrała się do lasu. Uczniowie postanowili zrobić coś dobrego dla najbliższej przyrody i posprzątać okoliczny las. Dzieci podzieliły się na sekcje zbierania plastiku, szkła i papieru. Wszyscy mocno zaangażowali się w zadanie, dzięki czemu udało się uzbierać sporo śmieci, które następnie zostały wyrzucone do odpowiednich pojemników. To się nazywa nauka w działaniu.