Płaskorzeźby klas 0 – I

Co wiecie o płaskorzeźbie? Nasi najmłodsi uczniowie wiedzą, że jest wypukła tylko z jednej strony.