Podaruj 1,5% podatku

4 kwietnia 2024

 

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rzecz organu prowadzącego I Społeczną Szkołę Podstawową STO- Samodzielnego Koła Terenowego nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku, organizacji pożytku publicznego.

 

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty!

W roku 2023 z odpisu 1% wpłynęła kwota 22857,60 zł, która przeznaczona została
na prowadzone inwestycje. W ostatnim roku przeprowadziliśmy remont kapitalny boiska szkolnego oraz modernizację placu zabaw – te inwestycje to koszt 264 000 zł.

Fundusze pozyskane w tym roku z odpisu oraz darowizn przeznaczymy na remont kapitalny węzła ciepłowniczego oraz garażu wraz z adaptacją na szatnię sportową. Będziemy także kontynuować projekt „ Edukacja i wychowanie przez żeglarstwo”.

 

Doceniamy, że wybieracie Państwo naszą organizację pożytku publicznego, która przychody w całości przeznacza na rozwój szkoły Państwa dzieci. Mamy nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, uda  nam się zrealizować kolejne inwestycje dzięki Państwa wsparciu.

 

Prosimy szczególnie wszystkich rodziców naszych uczniów, członków STO i nauczycieli o zachęcanie przyjaciół i znajomych do wsparcia  naszego planu- wszystkie środki uzyskane
z odpisu 1,5% przeznaczymy na poprawę warunków nauki i zabawy Państwa dzieci!
Dotarcie z informacją do jak największej grupy ludzi oraz pozyskanie wielu darczyńców, którzy są gotowi wspierać naszą pracę, pozwoli nam na realizację modernizacji w jak najkrótszym czasie.

 

Wszystkim, którzy odpowiedzą na naszą prośbę z góry gorąco dziękujemy.

 

Z poważaniem

Zarząd SKT nr 9 STO

 

Jak przekazać 1,5% podatku Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego?

 

  1. Należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28 – poz. 251, 252; PIT-36 – poz. 520, 521; PIT-36L – poz. 172, 173; PIT-37 – poz. 147, 148; PIT-38 – poz. 64, 65, PIT-OP – poz. 9). Można również przekazać organizacji opp 1,5% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić poz. 48, 49.
  2. Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2023, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Samodzielne Koło Terenowe nr 9 STO w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000084692 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla SKT nr 9 STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdf).
  3. Dla ułatwienia kontaktu SKT nr 9 STO z darczyńcą należy w składanym zeznaniu podać informacje uzupełniające (np. e-mail); można też wskazać cel szczegółowy, na który chcą Państwo przeznaczyć 1% swego podatku (PIT-28 – poz. 253, 255; PIT-36 – poz. 522, 524; PIT-36L – poz. 174, 176; PIT-37 – poz. 149, 151; PIT-38 – poz. 66, 68; PIT-39 – poz. 50, 52; PIT-OP – poz. 10, 12). Jeżeli chcecie Państwo aby Naczelnik urzędu skarbowego przekazał nam Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-28 – poz. 254; PIT-36 – poz. 523; PIT-36L – poz. 175; PIT-37 – poz. 150; PIT-38 – poz. 67; PIT-39 – poz. 51; PIT-OP – poz. 11)).
  4. Wskazaną przez Państwa kwotę (1,5 % podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto SKT nr 9 STO do końca sierpnia tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Składacie Państwo zeznanie PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38?

Można skorzystać z  usługi Twój e-PIT, w której obowiązek wypełnienia rozliczeń  bierze na siebie Krajowa Administracja Skarbowa. W celu przekazania 1,5% na organizację pożytku publicznego od 15 lutego do 2 maja można uzupełnić wniosek o informację, na jaki cel chcesz przekazać swój 1,5% podatku i następnie zaakceptować zmiany. Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od Państwa 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę
na przekazanie wybranej OPP informacji o 1,5%, według informacji z ubiegłego roku. W podanym powyżej terminie można edytować i zmieniać dane.