Body parts w zerówce

23 lutego 2024

Dla uczniów zerówki żadne zadanie nie jest straszne, w związku z czym po raz kolejny zostali postawieni przed pracą projektową. Tym razem dotyczyło to części ciała. Z dużym zaangażowaniem odrysowywali siebie nawzajem, żeby stworzyć piękny plakat edukacyjny.