Talenty geograficzne

Koło naukowe ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z geografią. Uczniowie sami mogą wybrać tematykę zajęć, która ich najbardziej interesuje oraz formę w jakiej chcą się uczyć. Z drugiej strony jest to także możliwość przygotowywania się do testów, konkursów i sprawdzianów, w formie indywidualnej lub grupowej, czyli czas konsultacji przedmiotowych.

Zajęcia prowadzi: Paulina Malinowska