Zajęcia rozwijające talenty klasy VII – VIII

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
14:40-15:25
Talenty matematyczne
klasa VII
7:10-7:55
Talenty językowe –
język angielski
15:30-16:15
Talenty polonistyczne
15:15-16:00
Talenty fizyczne
7:10-7:55
Talenty językowe –
język niemiecki
14:40-15:25
Talenty chemiczne
15:30-16:15
Talenty plastyczne
15:30-16:15
Talenty geograficzne
15:30-16:15
Talenty muzyczne
16:15-17:00
Talenty informatyczne

Konsultacje plastyczne

Więcej >

Talenty językowe – język angielski

Więcej >

Talenty informatyczne

Więcej >

Talenty chemiczne

Więcej >

Talenty historyczne

Więcej >

Talenty fizyczne

Więcej >

Talenty polonistyczne

Więcej >

Talenty geograficzne

Więcej >

Talenty biologiczne

Więcej >

Talenty matematyczne

Więcej >