Samorząd Uczniowski

Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest:

– aktywizowanie życia szkolnego przez inicjowanie i realizowanie swoich pomysłów,

– dbanie o dobro uczniów, przedstawianie ich postulatów Radzie Pedagogicznej.

Tegoroczne wybory wygrała Partia Niezależni Uczniowie z klasy VI w skład, której wchodzą:

Liliana Mazur, Estella Michalczyk, Zofia Mierzewska, Karolina Tomaszewska.

III Konferencja SU

Więcej >