Samorząd Uczniowski

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

  • uczenie się demokratycznych form współżycia,
  • pomoc w planowaniu pracy szkoły,
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
  • uczenie się odpowiedzialności i tolerancji,
  • organizowanie wolnego czasu,
  • współpraca z nauczycielami i innymi organami szkoły.

W roku szkolnym 2022/2023  w wyborach do Samorządu Uczniowskiego zwyciężyli:
– Liliana Krajewska (kl. IV),
– Zofia Krupa, Gabriela Grabowska, Jan Kaszczuk (kl. VII),

– Karol Mrowiec (kl. VIII).

Życzymy wszystkim powodzenia w pełnieniu tej funkcji i realizowaniu swoich pomysłów.

 

III Konferencja SU

Więcej >